Jeśli zauważyłeś coś interesującego zgłoś do nas na: news@katywroclawskie24.pl

Kiedy powstanie nowa świetlica w miejscowości Kamionna ?

Z końcem 2015 roku mieszkańcy Kamionnej nabrali nadziei na rozwiązanie jednego ze swoich podstawowych problemów, którym jest  brak świetlicy wiejskiej. Obecna się w starym i mocno zdewastowanym budynku. Gmina jest współwłaścicielem nieruchomości. Drugim współwłaścicielem jest osoba fizyczna. Brak jest fizycznego podziału nieruchomości i tej sprawy nie udało się załatwić przez całe lata.

Nie remontowany od lat poniemiecki budynek niszczeje. Około 10 lat temu udało się częściowo wyremontować wnętrze, urządzić sanitariaty (wcześniej nie było nawet tego) i jakoś użytkować obiekt świetlicy. Brak kompleksowego podejścia do tak starego i zaniedbanego budynku nie rokował jednak dobrze. Już kilka lat temu mieszkańcy Kamionnej przestali widzieć szansę na utrzymanie świetlicy w dotychczasowym miejscu.

Gnijące i zapadające się podłogi, wszechobecny grzyb, sypiące się ściany, cieknący dach… - takich „zalet” obiektu jest mnóstwo.

W budżecie na rok 2016 zapisano budowę małego obiektu na terenie boiska w Kamionnej.

Światełko w tunelu? Przez chwilę można było odnieść takie wrażenie

Widząc przychylność Rady Gminy mieszkańcy Kamionnej przeznaczyli większość środków z funduszu sołeckiego na 2016 rok na zagospodarowanie terenu wokół nowej świetlicy (budowę ogrodzeń), którzy gotowi byli pomagać w zagospodarowaniu terenu. Mijały kolejne miesiące 2016 roku powoli zaczął wkradać się niepokój.

Budynek miał powstać szybko, z gotowych elementów, przy uproszczonych procedurach i  …. sytuacja nie uległa zmianie

Od wiosny do chwili obecnej  (listopad) Sołtys Kamionnej  regularnie pozostaje w kontakcie z Urzędem Miasta i Gminy słyszy odpowiedź, do której niestety zdążył  się już przyzwyczaić -  „projektant się spóźnia”.

Na boisku, w pobliżu miejsca gdzie miał stanąć budynek stanęła skrzynka przyłącza elektrycznego i to koniec sukcesów.

Zbliża się koniec 2016 roku i nie udało się nawet uzyskać realnego terminu, w jakim świetlica miałaby być gotowa.

Starej świetlicy nie da się już użytkować, bo walący się i rozszczelniony komin nie pozwala na ogrzanie obiektu, a nowa na pewno nie wyrośnie w tym roku. Kiedy zatem powstanie nowy obiekt ? Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku zgodnie z obietnicą złożoną mieszkańcom Kamionnej.

Zapraszamy do obejrzenia galerii z miejsca, w którym docelowo ma stanąć świetlica oraz miejsca obecnie zwanego świetlicą wiejską

Share Button

3 Odpowiedzi

  1. Spokojnie przed wyborami coś zacznie się dziać w tym kierunku 🙂

    • Czy to oznacza, że środki z funduszu sołeckiego na 2016 rok przepadną?

  2. Nie pozwolimy, żeby przepadły;)
    Mieszkańcy Kamionnej potrafią myśleć i przewidywać.
    W porę podjęta została uchwała Zebrania Wiejskiego w sprawie przesunięcia środków (przekazana do Rady Gminy).
    Jeszcze w tym roku z pomocą pracowników Urzędu zakupione zostaną panele ogrodzeniowe, które zamontujemy w roku przyszłym – po wybudowaniu świetlicy. Mamy nadzieję, że dwa lata wystarczy na taki obiekt 😉