Jeśli zauważyłeś coś interesującego zgłoś do nas na: news@katywroclawskie24.pl

Mieszkańcy Zachowic zlecili wykonanie analizy herpetologicznej

Do naszej Redakcji wpłynęła "Inwentaryzacja herpetologiczna terenu poeksploatacyjnego  pow. 7.6212 ha, położonego w granicach działek ew. nr 295/1, 296, 297, 298/2, 298/5, 301/1, 302, 306, 307/3, obręb Zachowice, gmina Kąty Wrocławskie, w miejscowości Zachowice.

Badanie to polega pokrótce na sprawdzeniu, czy na danym terenie występują gady oraz płazy. W dniu 27 czerwca 2015 została wykonana wizja terenowa mająca na celu wykrycie jak największej ilości płazów na wspomnianym obszarze. W wyniku obserwacji stwierdzono występowanie następujących chronionych gatunków płazów i gadów:

- traszka grzebieniasta - znajduje się pod ścisłą ochroną

- rzekotka drzewna - znajduje się pod ścisłą ochroną

- ropucha szara - jest objęta częściową ochroną

- żaba wodna -  jest objęta częściową ochroną

- jaszczurka zwinna - jest objęta częściową ochroną

- padalec zwyczajny -  jest objęty częściową ochroną

- zaskroniec zwyczajny - jest objęty częściową ochroną

W podsumowaniu Autor analizy zawarł następujące wnioski:

W czerwcu 2015 roku ,,inwestor’’ rozpoczął zasypywanie tego terenu ziemią z gruzem. Kontynuacja tego procederu doprowadzi do zniszczenia siedlisk gatunków chronionych poprzez zasypanie zbiorników wodnych. W przypadku zasypania całego terenu ziemią i gruzem zniszczeniu ulegną cztery zidentyfikowane miejsca rozrodu płazów i występowania gadów. Zniszczone zostaną stanowiska rozrodcze: traszki grzebieniastej, ropuchy szarej i żaby wodnej oraz miejsce występowania padalca zwyczajnego, jaszczurki zwinki i zaskrońca zwyczajnego. Zezwolenie na rekultywacje terenu wydane w 2006 roku nie przewiduje zniszczenia miejsc rozrodu i występowania gatunków chronionych prawem polskim i prawem europejskim. Zniszczenie siedlisk rozrodczych płazów może odbyć się nie tylko poprzez bezpośrednie ich zasypanie, ale również poprzez zanieczyszczenie wód. Nie wiadomo jakie substancje znajdują się w wywożonym gruzie i czy mogą przenikać do wód gruntowych. Należy również zaznaczyć, że podczas rozpoczętego zasypywania terenu zniszczeniu uległo wiele drzew i krzewów. Wykonawca prac nie posiadał zezwolenia na zniszczenie lub/i wycinkę drzew i krzewów przed rozpoczęciem wykonywania prac, w szczególności, że prace wykonuje w środku sezonu lęgowego ptaków, a zasypywane zadrzewienia i zakrzewienia są miejscem lęgów pospolitych, aczkolwiek chronionych gatunków ptaków. Na koniec należy podkreślić, że ,,inwestor’’ w 2006 roku otrzymał zezwolenie na rekultywacje terenu. W zezwoleniu nie ma słowa o możliwości składowania na tym terenie odpadów. Gruz jest odpadem budowlanym i powinien być składowany w przeznaczonych do tego miejscach. Takim miejscem z pewnością nie są zbiorniki wodne,w których rozmnażają się gatunki chronione prawem polskim. W związku z powyższym w mojej opinii działania ,,inwestora’’ są nielegalne, gdyż polegają na składowaniu odpadów bez zezwolenia na nieprzeznaczonym do tego obszarze. ,,Inwestor’’ posiada zezwolenie na rekultywacje terenu, a nie na składowanie odpadów.

Autorem analizy jest Pan Paweł Kisiel - zoolog, herpentolog

Cały dokument jest dostępny tutaj

 Informacja z ostatniej chwili: W dniu dzisiejszym zapraszamy do oglądania   "Faktów" w TVP Wrocław - początek o godzinie 18:30, gdzie przedstawiony będzie kolejny materiał z tej bulwersującej sprawy. Po raz kolejny rozpoczął się najazd ciężarówek, które dalej zasypują tak piękne zachowickie tereny. Czy ktoś położy kres tym działaniom ?

Share Button

1 Odpowiedź

  1. Nasza gmina jest super ratusz to jeden wielki beton , gdyby byla mozliwość zbudowania wielkiej cementowni w środku miasta i oczywiście były by z tego pieniądze dla gminy to na sto procent włodarze tego miasta byli by na tak , zagospodarowanie terenem w Katach Wr to istna masakra .