Jeśli zauważyłeś coś interesującego zgłoś do nas na: news@katywroclawskie24.pl

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza – czy ma szansę zaistnieć w gminie Kąty Wrocławskie ?

        W dniu wczorajszym we Wrocławiu Rada Miejska podjęła uchwałę wprowadzającą tzw. Obywatelską inicjatywę uchwałodawczą. Na czym polega jej idea ? Każdy Mieszkaniec posiadający czynne prawo wyborcze ma możliwość złożenia projektu uchwały, która w przypadku spełnienia wszelkich wymogów formalnych znajdzie się w porządku obrad Rady Miejskiej. Warunkiem jest zebranie odpowiedniej liczby podpisów – w przypadku Wrocławia ustalono próg 1% uprawnionych do głosowania, czyli konieczne jest zebranie 5 tysięcy podpisów.

    Stowarzyszenie Wrocławski Ruch Obywatelski postulowało aby liczba 1000 mieszkańców była wystarczającą do obywatelskiej inicjatywy. Niestety ta propozycja została odrzucona. Stowarzyszenie zapowiedziało, że na pewno nie podda się i będzie walczyć, aby ich projekt wszedł w życie.

        W tym miejscu warto nadmienić, że coraz więcej miast wprowadza bądź wprowadziło tego typu inicjatywy - przykładem może być Szczecin, gdzie na złożenie projektu uchwały wystarczy 400 mieszkańców co stanowi 0,093% ogółu lub Toruń gdzie już 0,073 % mieszkańców ma analogiczne prawo.

     W związku z wzrastającą świadomością obywatelską warto się zastanowić czy taka inicjatywa mogłaby pojawić się w Kątach Wrocławskich. Mam nadzieję, że Panowie Burmistrz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej będą otwarci w tym temacie a Mieszkańców zachęcam do dyskusji, czy taki model byłby możliwy, ilu Mieszkańców mogłoby składać projekty uchwał ? 1 % Mieszkańców to 160 głosów ( w gminie Kąty Wrocławskie jest około 16.000 uprawnionych do głosowania) - to teoretycznie niewiele, lecz z drugiej strony również małe miejscowości miałyby możliwość czynnego udziału w procesie legislacyjnym.

Share Button

Komentarze .