Jeśli zauważyłeś coś interesującego zgłoś do nas na: news@katywroclawskie24.pl

Podsumowanie 2 lat V kadencji Pana Burmistrza Antoniego Kopcia cz. II

Dziś przedstawiamy Państwu drugą serię pytań, którą zadaliśmy Panu Burmistrzowi Antoniemu Kopciowi:

7.  Czy planowane są konsultacje z mieszkańcami dot budowy basenu ? Jak widać zaplanowany obiekt nie wzbudza wielkiego entuzjazmu. Poza tym w listopadowym numerze Biuletynu Informacyjnego pojawiła się informacja o koszcie budowy samego basenu bez łącznika i parkingu. Czy nie jest to wprowadzanie opinii publicznej w błąd, gdyż sama niecka basenowa nie stanowi całej inwestycji i jako taka nie może zostać odebrana ? Przypomnę, że całość zamyka się w graniach 9 – 10 milionów złotych. Jaka jest przewidywana kwota dofinansowania przez Urząd Marszałkowski ?

Odpowiedź UMiG: Projekt zakłada budowę pływalni wraz z łącznikiem, w którym - w związku z koniecznością rozbudowy szkoły - będą się mieścić: 2 sale lekcyjne ( komputerowa i językowa), 2 świetlice, pomieszczenie do wydawania posiłków, gabinet dyrektora i terapeuty, szatnie i pomieszczenia socjalne dla pracowników obsługi. Budowa parkingu jest odrębnym zadaniem mającym na celu umożliwienie swobodnego dojazdu i postoju samochodom osobowym i autobusom dowożącym dzieci do szkoły i na pływalnię.

Wymiary niecki basenowej oraz pozostałych pomieszczeń zostały ściśle określone w analizie funkcjonalno - użytkowej przyszkolnych krytych pływalni w ramach programu "Dolnośląski Delfinek" ogłoszonego przez Województwo Dolnośląskie. Spełnienie wymagań analizy, opublikowanej na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, jest jednym z kryteriów uprawniających do złożenia przez Gminę Kąty Wrocławskie wniosku o dofinansowanie inwestycji. Kwota dofinansowania znana będzie po ogłoszeniu zasad w ramach nowego naboru do "Dolnośląskiego Delfinka".

Według sporządzonego kosztorysu inwestorskiego koszty budowy kształtują się następująco:

 • budowa hali pływalni: ok. 5.600.000
 • budowa łącznika z częścią szkolną: ok. 2.700.000
 • budowa parkingu przy szkole: ok. 1.100.000

Komentarz KW24: Ta inwestycja wzbudziła ogromne emocje wśród mieszkańców naszej gminy. Niestety wciąż nie udało się uzyskać odpowiedzi, jakiego rzędu dofinansowania możemy się spodziewać. Poczekajmy na dalszy rozwój wypadków - będziemy Państwa na bieżąco informować.

8.       Dlaczego został zmieniony harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, który przywrócono dopiero po zdecydowanej reakcji mieszkańców Gminy ? Czy w związku z tym pojawią się aneksy do obecnych umów ?  Jak sytuacja z odbiorem odpadów zmieszanych będzie wyglądać od stycznia 2017 ?

Odpowiedź UMiG: Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych na rok 2016r. opracowano na okres od kwietnia do grudnia i podano do wiadomości mieszkańców w marcu br. W tymże harmonogramie wskazano, iż odbiór odpadów w miesiącach listopad - grudzień będzie realizowany co dwa tygodnie. Ograniczenie częstotliwości odbioru odpadów w okresie jesienno - zimowym pozwoliło na ograniczenie kosztów systemu i utrzymanie jednostkowej stawki opłaty na niezmienionym poziomie. Obecnie odbiór odpadów zmieszanych odbywa się co tydzień i taka częstotliwość zostanie utrzymana w roku 2017.

Komentarz KW24: Wypada w tym miejscu nieskromnie napisać, że nasze artykuły oraz zdecydowana reakcja mieszkańców gminy w tej sprawie spowodowały zmianę decyzji na korzystną dla mieszkańców. O jakim ograniczeniu kosztów jest mowa ? Czy padła jakakolwiek propozycja ich obniżenia w okresie zimowym ? Czy w związku z utrzymaniem harmonogramu wywozu odpadów zmieszanych nastąpiła podwyżka ? Dobrą praktyką byłaby szersza informacja, choćby poprzez wprowadzenie aneksów do umów zawartych z odbiorcami usługi.

9. Kiedy zostanie sfinalizowana inwestycja w Kamionnej ? Chodzi oczywiście o świetlicę. Skąd wzięły się opóźnienia w terminie realizacji ?

Odpowiedź UMiG: Budynek świetlicy wiejskiej w Kamionnej jest projektowany w oparciu o procedury i przepisy dotyczące budynków użyteczności publicznej, w których podczas projektowania bardzo duży nacisk kładzie się m.in. na oszczędności energii i izolacyjność cieplną budynku, a także na spełnianie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, co warunkuje otrzymanie pozwolenia na budowę. W związku z tym cały proces inwestycyjny trwa trochę dłużej. W chwili obecnej projektant jest w zwłoce i będą mu naliczone stosowne kary umowne. Budowa świetlicy w Kamionnej rozpocznie się zatem po uzyskaniu pozwolenia na budowę i wyłonieniu w procedurze przetargowej wykonawcy w roku 2017.

Komentarz KW24: Tą sprawę również poruszyliśmy na łamach naszego portalu. Przypomnę, że sołtys Kamionnej od kwietnia br.  próbuje uzyskać informację na temat postępów prac i jedyne co słyszy to "projektant się spóźnia". Może warto byłoby rozważyć zmianę biura projektowego, które będzie bardziej terminowo realizować zlecone prace ?

10. Mieszkańcy Smolca pytają o plany posadowienia u nich filii Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu ? Czy Gmina nadal pozostaje na stanowisku, że rozbudowana zostanie świetlica wiejska, która będzie pełniła funkcję takiej filii ? Dlaczego nie odbędzie się zgodnie z zapowiedziami remont dworca, który mógłby takie funkcje pełnić ?

Odpowiedź UMiG: W 2017 roku przewidziana jest rozbudowa świetlicy o pomieszczenia, w których ma być zlokalizowana biblioteka. W dalszym ciągu prowadzone są rozmowy z PKP S.A w sprawie remontu dworca i przeznaczenia go na budynek użyteczności publicznej.

Komentarz KW24: Miejmy nadzieję, że podobnie jak w Kątach Wrocławskich dojdzie do skutku remont dworca, który docelowo stanie się obiektem użyteczności publicznej.

11. Jak Pan ocenia pracę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Komisji Społecznej w Radzie Miejskiej ? Przykład apelu o zbieranie środków na jedzenie dla mieszkanki gminy jest w XXI wieku niedopuszczalny. Podobny przykład to rodzina żyjąca w baraku w Smolcu w warunkach urągających jakimkolwiek standardom życia. To są przykłady, o których wiemy. Jak to możliwe, że takie przypadki mają miejsce w naszej wielokrotnie wyróżnianej gminie ? 

Odpowiedź UMiG: Komisja Społeczna w Radzie Miejskiej składa się z radnych Rady Miejskiej i byłoby nie na miejscu gdybym oceniał ich pracę. GOPS udziela pomocy w ramach posiadanych możliwości, a udział innych podmiotów w tym organizacji pozarządowych oraz osób prywatnych zasługuje na szacunek. Wspomaganie ośrodków pomocy społecznej przez te podmioty  ma miejsce również w innych gminach ( też bogatszych od nas)

Komentarz KW24: Działalność organizacji pozarządowych, fundacji oraz osób prywatnych jest nie do przecenienia - jak najbardziej zgoda. Czy jednak te organizacje mają wyręczać w codziennych obowiązkach organy powołane do niesienia pomocy ? Czy Komisja Społeczna wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej należycie wykonują swoje obowiązki jeśli dochodzi do takich sytuacji ? Jak w takim razie działają pracownicy terenowi, skoro umykają im takie sprawy ? Ludzie, którzy potrzebują pomocy nie zawsze głośno to wyartykułują, ale to nie znaczy, że problemu nie ma. Prosimy o większą czujność i rozsądek  w podejmowaniu decyzji, aby do takich sytuacji nie dochodziło.

12. Czy nadal są plany budowy tak kosztownych świetlic wiejskich w Sadkowie oraz Pełcznicy ?

Odpowiedź UMiG: Zgodnie z zaleceniami Komisji Rady Miejskiej projekty świetlic w Sadkowie i Pełcznicy zostaną przeprojektowane w 2017 roku celem ograniczenia kosztów ich realizacji.

Komentarz KW24: Cieszy nas takie stanowisko - jak widać warto nagłaśniać tego typu tematy - dzięki temu przy podejmowaniu decyzji wygrywa zdrowy rozsądek

 

Share Button

6 Odpowiedzi

 1. Zostało zadane pytanie na które uzyskano odpowiedź. Uważam, że dodatkowy komentarz dziennikarza jest tu zbędny i świadczy jedynie o stronniczości autora

  • Od siebie mogę dodać, że PKP po zmianie ekipy u władzy zaczyna przesuwać większe środki z funduszy europejskich na remonty dworców kolejowych. Była mowa o większych dworcach, na które dofinansowanie ma iść w milionach złotych mam jednak nadzieję, że coś skapnie także tym w mniejszych miejscowościach.

 2. Coś mi się wydaje , że Święta rozleniwiły internautów i nie bardzo kwapią się do komentarzy. Z drugiej strony widzę , że pojawił się nowy czytelnik KW24 . Jak znam geografię to powołuje się na słynną przedwojenną wieś ze wschodu. Zastanawiam się tylko czy wypowiada się w swoim imieniu , czy całej wsi ? . Tak czy inaczej widać , że jest zorientowany , chociażby w sprawach ….. PKP.
  Natomiast co do pytań Pana Redaktora i odpowiedzi Pana Burmistrza to mnie szczególnie martwi ten niby basen. Szkoda , że władza nie wsłuchuje się w głos ludu. Zresztą podobnie było z budową hali widowiskowo-sportowej. Wywalono kupę kasy , a jej standard daleko odbiega od oczekiwań i możliwości organizowania większych imprez. Druga liga kosza to apogeum. Na wyższe klasy rozgrywek już nie pozwolą przepisy. A szkoda. Tak samo będzie z tym “brodzikiem”. Popływać się tam nie da już nie mówiąc , że żadnych zawodów też zrobić się nie da. No cóż władza wie najlepiej i tak już pewnie zostanie. Ech …..

  • MM

   Ale dzieciom do nauki pływania delfinek wystarczy, i nie trzeba zaraz olimpijskiego stawiać, bo i po co.

  • Wypowiadam się w swoim imieniu 😉 Zgadzam się z opinią o basenie. Może można coś jeszcze zrobić z tą wątpliwą inwestycją?

 3. Ale przecież pan Burmistrz przed wyborami powiedział ze mamy w okolicy dużo stawów i kąpielisk 🙂 Zapewne był tylko na żwirowni . Więc basen to tylko strażacki będzie 🙂