Jeśli zauważyłeś coś interesującego zgłoś do nas na: news@katywroclawskie24.pl

Reforma edukacji w gminie Kąty Wrocławskie

obwody-szkolne

obwody-szkolne-katy

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, dyrektorzy szkół oraz pracownicy Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych przygotowali projekt dostosowania sieci szkół gminy Kąty Wrocławskie do nowego ustroju szkolnego. Ich priorytety były następujące:

  1. “stworzenie sieci szkolnej, która w sposób optymalny pozwoliłaby wykorzystać istniejącą bazę oświatową, tak aby uczniom stworzyć dobre warunki pobytu w szkole (możliwe uniknięcie dwuzmianowości nauczania),
  2. zachowanie zwartego i jednolitego charakteru obwodu szkoły stwarzającego możliwie bezpieczną i krótką drogę z miejsca zamieszkania do szkoły,
  3. zachowanie w możliwie największym stopniu dotychczasowych obwodów szkół,
  4. zastosowanie formuły “włączenia” gimnazjów do istniejących szkół podstawowych ma na celu: uniknięcie wzrostu liczby samodzielnych gminnych jednostek oświatowych, poprawę bilansu oddziałów klasowych oraz izb lekcyjnych”.

I. Szkoła Podstawowa w Gniechowicach

Z mocy prawa 01.09.2017 r. zostanie przekształcona z placówki 6-letniej w szkołę 8-letnią. Proces zmierzający do utworzenia klasy 8-ej będzie trwać od 01.09.2017 r. do 01.09.2019 r. Baza materialna szkoły obejmuje: 8 sal dydaktycznych, 1 pracownię komputerową, 1 świetlicę, 1 bibliotekę, 2 pomieszczenia dla oddziałów przedszkolnych, 1 salę sportową i 1 boisko wielofunkcyjne.

Obwód szkoły pozostanie bez zmian. Znajdą się w nim miejscowości: Czerńczyce, Gniechowice, Górzyce, Kamionna, Krobielowice, Stary Dwór, Stradów, Strzeganowice, Wojtkowice, Zachowice.

W celu dostosowania szkoły do reformy edukacyjnej trzeba przebudować 2 pomieszczenia szkolne: 1 szatnię oraz 1 pomieszczenie dla oddziałów przedszkolnych, co wiąże się z potrzebą zakupu szafek do szatni, biurka, stolików i krzeseł szkolnych. W placówce musi powstać pracownia fizyczno-chemiczna, więc trzeba będzie kupić pomoce dydaktyczne, meble oraz dygestorium. Szacunkowy koszt dokonania tych zmian to 47 730 zł.

Proces rozwoju organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Gniechowicach przedstawia następująca tabela (liczba oddziałów klasowych jest wytłuszczona). Przygotowano ją na podstawie bieżących danych (aktualna liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017) oraz na podstawie danych z Biura Ewidencji Ludności:

Rok urodzenia 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Rok szkolny 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23
klasa I 12-1 39-2 31-2 38-2 39-2 42-2 40-2
klasa II 37-2 12-1 39-2 31-2 38-2 39-2 42-2
klasa III 31-2 37-2 12-1 39-2 31-2 38-2 39-2
klasa IV 20-1 31-2 37-2 12-1 39-2 31-2 38-2
klasa V 25-1 20-1 31-2 37-2 12-1 39-2 31-2
klasa VI 11-1 25-1 20-1 31-2 37-2 12-1 39-2
klasa VII 11-1 25-1 20-1 31-2 37-2 12-1
klasa VIII 11-1 25-1 20-1 31-2 37-2
Razem 136-8 175-10 206-12 233-13 247-14 269-15 278-15             


II. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu

01.09.2017 r. placówka zostanie przekształcona w szkołę 8-letnią. Tego samego dnia zostanie do niej włączone gimnazjum w Jaszkotlu. Tworzenie 8-lasy będzie trwać od 01.09.2017 r. do 01.09.2019 r. Baza materialna szkoły od 01.09.2017 r. będzie wyglądać następująco:

  1. Obiekt w Smolcu: 21 sal dydaktycznych, 1 pracownia komputerowa, 2 świetlice, 1 sala sportowa, 1 sala widowiskowa, 1 biblioteka, 1 boisko wielofunkcyjne,
  2. Obiekt w Jaszkotlu: 9 sal dydaktycznych, 1 pracownia komputerowa, 2 sale sportowe, 1 biblioteka, 1 boisko wielofunkcyjne, 1 pracownia fizyczno-chemiczna.

Od 01.09.2017 r. obwód tej szkoły będzie wyglądać następująco: Jaszkotle (nowa miejscowość w obwodzie tej placówki), Kębłowice, Krzeptów, Mokronos Dolny, Mokronos Górny, Rybnica i Smolec. Nie zgłoszono żadnych potrzeb materialnych związanych z tym procesem.

Rozwój organizacyjny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu wraz z wygaszaniem gimnazjum w Jaszkotlu przedstawia następująca tabela (liczba oddziałów klasowych jest wytłuszczona). Przygotowano ją na podstawie bieżących danych (aktualna liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017) oraz na podstawie danych z Biura Ewidencji Ludności:

Rok urodzenia 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Rok szkolny 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23
klasa I 55-3 100-4 86-4 87-4 72-3 84-4 63-3
klasa II 133-6 55-3 100-4 86-4 87-4 72-3 84-4
klasa III 120-5 133-6 55-3 100-4 86-4 87-4 72-3
klasa IV 73-3 120-5 133-6 55-3 100-4 86-4 87-4
klasa V 62-3 73-3 120-5 133-6 55-3 100-4 86-4
klasa VI 77-3 62-3 73-3 120-5 133-6 55-3 100-4
Razem I-VI 520-23 543-24 567-25 581-26 533-24 484-22 492-22
klasa VII 77-3 62-3 73-3 120-5 133-6 55-3
klasa VIII 77-3 62-3 73-3 120-5 133-6
Gimnazjum II 76-3
Gimnazjum III 83-3 73-3
Razem VII+VIII+Gimnazjum 236-9 212-9 135-6 193-8 253-11 188-9
Łącznie 520-23 779-33 779-34 716-32 726-32 737-33 643-31

                     

                                III. Szkoła Podstawowa nr 1 w Kątach Wrocławskich

01.09.2017 r. placówka 6-letnia zostanie przekształcona w 8-letnią. Tworzenie klasy 8-ej będzie przebiegać od 01.09.2017 r. do 01.09.2019 r.

Baza materialna szkoły będzie następująca od 01.09.2017 r.:

  1. Budynek przy ul. 1 Maja: 9 sal dydaktycznych, 1 sala komputerowa, 1 sala sportowa, 1 biblioteka, 1 boisko szkolne,
  2. Budynek przy ul. Żeromskiego: 9 sal dydaktycznych, 1 sala komputerowa, 1 sala sportowa, 2 świetlice, 1 boisko szkolne, 1 plac zabaw.

W obwodzie tej szkoły od 01.09.2017 r. znajdą się następujące ulice w Kątach Wrocławskich: 1 Maja od numeru 46 do końca, Budowlana, Bzowa, Chabrowa, Fabryczna, Goździkowa, Grunwaldzka, Ignacego Daszyńskiego, Irysowa, Jaśminowa, Klonowa, Konwaliowa, ks. Jerzego Popiełuszki, ks. Józefa Zielińskiego, Kwiatowa, Legionów, Makowa, Michała Drzymały, Nasturcjowa, Nowowiejska, Piotra Skargi, Polna, Przemysłowa, Radłowa, Roślinna, Różana, Słonecznikowa, Spokojna, Spółdzielcza, Stefana Okrzei, Stefana Żeromskiego, Storczykowa, Sybiraków, Władysława Jagiełły i Wrzosowa. W jego składzie znajdą się również następujące wsie i przysiółki: Kozłów, Nowa Wieś Kącka i Pełcznica.

Potrzebny jest zakup ławek, krzeseł, pomocy dydaktycznych, lektur, wyposażenia pracowni fizyczno-chemicznej oraz dostosowanie pomieszczenia na szatnię. Szacunkowy koszt to 35 900 zł.

Proces rozwoju organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich przedstawia następująca tabela (liczba oddziałów klasowych jest wytłuszczona). Przygotowano ją na podstawie bieżących danych (aktualna liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017) oraz na podstawie danych z Biura Ewidencji Ludności:

Rok urodzenia 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Rok szkolny 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23
klasa I 40-2 31-2 47-2 43-2 49-2 46-2 46-2
klasa II 108-5 40-2 31-2 47-2 43-2 49-2 46-2
klasa III 109-5 108-5 40-2 31-2 47-2 43-2 49-2
klasa IV 73-3 109-5 108-5 40-2 31-2 47-2 43-2
klasa V 72-3 73-3 109-5 108-5 40-2 31-2 47-2
klasa VI 78-3 72-3 73-3 109-5 108-5 40-2 31-2
klasa VII 78-3 72-3 73-3 109-5 108-5 40-2
klasa VIII 78-3 72-3 73-3 109-5 108-5
Razem 480-21 511-23 558-25 523-24 500-23 473-22 410-19

Obwód tej placówki zostanie zmniejszony, więc liczba oddziałów klasowych spadnie z 21 w dniu dzisiejszym do 19 w roku szkolnym 2022/23 oraz do 16 w roku szkolnym 2023/24. Pozwoli to na zachowanie jednozmianowości w tej szkole.

            IV. Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich

01.09.2017 r. placówka zostanie przekształcona ze szkoły 6-letniej w szkołę 8-letnią. Zostanie do niej włączone Gimnazjum w Kątach Wrocławskich. Rozwój organizacyjny, którego celem jest utworzenie 8-klasy, będzie trwał od 01.09.2017 r. do 01.09.2019 r.

Baza materialna szkoły od 01.09.2017 r. będzie się prezentować następująco: 22 sale dydaktyczne, 3 pracownie komputerowe, 1 sala językowa, 1 sala multimedialna, 2 świetlice, 1 biblioteka oraz baza obiektów sportowych (boiska, sala sportowa) udostępniana przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.

W związku z reformą istnieje potrzeba zakupu: stolików, krzeseł, pomocy dydaktycznych i szafek ubraniowych do szatni. Szacunkowy koszt to 27 400 zł.

Zmianie ulegnie obwód tej placówki. Od 01.09.2017 r. w jego obrębie znajdą się następujące ulice w Kątach Wrocławskich: 1 Maja od numeru 1 do numeru 45 włącznie, Akacjowa, Brzeska, Brzozowa, Bukowa, Cynamonowa, Cypriana Kamila Norwida, Czereśniowa, Dębowa, gen. Leopolda Okulickiego, gen. Władysława Sikorskiego, Grabowa, Handlowa, Hugona Kołłątaja, Imbirowa, al. Jana Pawła II, Jarzębinowa, Józefa Mireckiego, Kościelna, Krótka, Lawendowa, Leśna, Lipowa, Magistracka, Miętowa, Modrzewiowa, Norberta Barlickiego, Orzechowa, Parkowa, Platanowa, Południowa, Rumiankowa, Rynek, Słoneczna, Sobótki, Spacerowa, Stanisława Staszica, Strażacka, Szafranowa, Świdnicka, Tadeusza Kościuszki, Tęczowa, Tymiankowa, Waniliowa, Wąska, Wesoła, Wierzbowa, Wolności, Wrocławska, Wspólna, Zaciszna i Zwycięstwa. W jego składzie znajdą się również następujące wsie i przysiółki: Jurczyce, Kilianów, Sokolniki, Sośnica, Stoszyce, Szymanów, Różaniec i Wszemiłowice.

Rozwój organizacyjny Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich wraz z wygaszaniem tamtejszego gimnazjum przedstawia następująca tabela (liczba oddziałów klasowych jest wytłuszczona). Przygotowano ją na podstawie bieżących danych (aktualna liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017) oraz na podstawie danych z Biura Ewidencji Ludności:

Rok urodzenia 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Rok szkolny 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23
klasa I 14-1 59-3 69-3 57-3 63-3 67-3 44-2
klasa II 56-3 14-1 59-3 69-3 57-3 63-3 67-3
klasa III 43-2 56-3 14-1 59-3 69-3 57-3 63-3
klasa IV 23-1 43-2 56-3 14-1 59-3 69-3 57-3
klasa V 22-1 23-1 43-2 56-3 14-1 59-3 69-3
klasa VI 31-1 22-1 23-1 43-2 56-3 14-1 59-3
Razem I-VI 189-9 217-11 264-13 298-15 318-16 329-16 359-17
klasa VII 21-1 22-1 23-1 43-2 56-3 14-1
klasa VIII 21-1 22-1 23-1 43-2 56-3
Gimnazjum II 103-4
Gimnazjum III 100-4 103-4
Razem VII + VIII + Gimnazjum 224-9 146-6 45-2 66-3 99-5 70-4
Łącznie 189-9 441-20 410-19 343-17 384-19 428-21 429-21


V. Szkoła Podstawowa w Małkowicach

01.09.2017 r. placówka zostanie przekształcona z 6-letniej w 8-letnią. Tworzenie klasy 8-ej potrwa od 01.09.2017 r. do 01.09.2019 r.

Baza materialna szkoły jest następująca: 6 sal dydaktycznych, 1 pracownia komputerowa, 1 biblioteka, 1 pomieszczenie dla oddziałów przedszkolnych, 1 zastępcza sala sportowa i 1 boisko szkolne.

Obwód szkoły pozostanie taki sam i w jego skład wejdą następujące miejscowości: Bogdaszowice, Małkowice, Romnów, Skałka i Samotwór.

W związku z reformą zaistniały w tej placówce następujące potrzeby: przebudowanie pomieszczenia pedagoga szkolnego na salę lekcyjną, zaadaptowanie strychu na sekretariat i archiwum oraz utworzenie gabinetu pedagoga szkolnego. Szkoła będzie musiała być zaopatrzona w nowe krzesła, stoliki, meble, tablice i szafki ubraniowe do szatni. Szacunkowy koszt zakupu tych sprzętów wynosi 39 600 zł.

Proces rozwoju organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Małkowicach przedstawia następująca tabela (liczba oddziałów klasowych jest wytłuszczona). Przygotowano ją na podstawie bieżących danych (aktualna liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017) oraz na podstawie danych z Biura Ewidencji Ludności:

Rok urodzenia 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Rok szkolny 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23
klasa I 8-1 21-1 21-1 25-1 20-1 18-1 13-1
klasa II 10-1 8-1 21-1 21-1 25-1 20-1 18-1
klasa III 15-1 10-1 8-1 21-1 21-1 25-1 20-1
klasa IV 19-1 15-1 10-1 8-1 21-1 21-1 25-1
klasa V 11-1 19-1 15-1 10-1 8-1 21-1 21-1
klasa VI 17-1 11-1 19-1 15-1 10-1 8-1 21-1
klasa VII 17-1 11-1 19-1 15-1 10-1 8-1
klasa VIII 17-1 11-1 19-1 15-1 10-1
Razem 80-6 101-7 122-8 130-8 139-8 138-8 136-8

                     

                       VI. Szkoła Podstawowa w Sadkowie

01.09.2017 r. szkoła zostanie przekształcona z 6-letniej w 8-letnią. Tworzenie klasy 8-ej potrwa od 01.09.2017 r. do 01.09.2019 r.

Baza materialna szkoły jest następująca:

  1. Obecny budynek: 8 sal dydaktycznych, 1 pracownia komputerowa, 1 biblioteka, 1 aula sportowa, 1 boisko wielofunkcyjne “Orlik” zarządzane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu,
  2. Budynek w budowie: 10 sal dydaktycznych, 2 świetlice, 1 sala komputerowa, 1 biblioteka z czytelnią, 1 sala sportowa.

“W przypadku terminowego ukończenia inwestycji i oddania do użytku nowych pomieszczeń dydaktycznych przewiduje się zorganizowanie i wyposażenie gabinetu fizyko-chemicznego oraz doposażenie biblioteki szkolnej (lektury, podręczniki). Szacunkowy koszt zakupu niezbędnego wyposażenia wynosi 18 000 zł.

W przypadku nieterminowego ukończenia inwestycji planowane jest wyprowadzenie ze szkoły dwóch oddziałów przedszkolnych do fabrycznie nowych dwóch pomieszczeń kontenerowych.

Koszt montażu, demontażu i wynajmu na okres 4 miesięcy wynosi ok. 36 000 zł. W związku z powyższym konieczny będzie zakup wyposażenia do dwóch zwolnionych przez oddziały przedszkolne pomieszczeń w budynku szkolnym. Szacunkowy koszt zakupu niezbędnego wyposażenia wynosi 12 000 zł.

Ponadto należy zorganizować i wyposażyć gabinet fizyko-chemiczny, a także doposażyć bibliotekę szkolną. Szacunkowy koszt zakupu wynosi 18 000 zł. Łączny koszt 66 000 zł.”

Z obwodu tej szkoły zostanie wyłączona miejscowość Jaszkotle. Od 01.09.2017 r. w jego skład wejdą następujące wsie: Baranowice, Bliż, Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska, Pietrzykowice, Sadków, Sadkówek, Sadowice, Zabrodzie i Zybiszów.

Proces rozwoju organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Sadkowie przedstawia następująca tabela (liczba oddziałów klasowych jest wytłuszczona). Przygotowano ją na podstawie bieżących danych (aktualna liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017) oraz na podstawie danych z Biura Ewidencji Ludności:

Rok urodzenia 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Rok szkolny 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23
klasa I 12-1 58-3 45-2 37-2 52-3 43-2 43-2
klasa II 41-2 12-1 58-3 45-2 37-2 52-3 43-2
klasa III 32-2 41-2 12-1 58-3 45-2 37-2 52-3
klasa IV 25-1 32-2 41-2 12-1 58-3 45-2 37-2
klasa V 33-2 25-1 32-2 41-2 12-1 58-3 45-2
klasa VI 37-2 33-2 25-1 32-2 41-2 12-1 58-3
klasa VII 37-2 33-2 25-1 32-2 41-2 12-1
klasa VIII 37-2 33-2 25-1 32-2 41-2
Razem 180-10 248-13 283-15 283-15 302-16 320-17 331-17

Łączny szacunkowy koszt przystosowania publicznych placówek szkolnych w Gminie Kąty Wrocławskie do zmian wynikających z reformy edukacyjnej wyniesie szacunkowo 216 630 zł (w przypadku nieterminowego oddania inwestycji w Sadkowie).

Mapkę z nowymi obwodami szkolnymi sporządził Łukasz Zbroszczyk, któremu jestem bardzo wdzięczny za udostępnienie jej.

Kontakt do Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich:

tel. +48 71 33  47  200 – 206, e-mail: zojo@katywroclawskie.pl.

Share Button

Komentarze .