Jeśli zauważyłeś coś interesującego zgłoś do nas na: news@katywroclawskie24.pl

Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury oraz Budżetowej Rady Miejskiej

Dzisiaj 09.04.2018 odbyło się wspólne posiedzenie dwóch komisji Rady Miejskiej. Radni komisji dpowiedzialnej za infrastrukturę i budżet podejmowali zagadnienia związane z planowanymi inwestycjami kanalizacyjnymi na południu gminy oraz analizowali koszty wywozu śmieci.
AD. 1 Przedstawiona została koncepcja budowy kanalizacji dla miejscowości z podziałem na zadania :
1. Pełcznica, Sokolniki, Kozłów.
2. Wojtkowice, Krobielowice, Strzeganowice, Gniechowice.
2 Nowa Wieś Kącka, Kilianów, Kamionna, Czerńczyce, Zchowice, Stradów.
Planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej na te zadania w 3kw. 2018r. Projekty i pozwolenia na budowę mają spłynąć do urzędu w 2020r. Wstępny plan montażu finansowego tych zadań szacowany jest od roku 2023.
Wszystkie ścieki będą z tej części gminy płynęły do oczyszczalni zlokalizowanej w Kątach Wrocławskich.

AD.2 Kierownik ZGM przedstawiała dane zawierające poziom cen dla gmin ościennych w porównaniu do naszej gminy. Gmina Długołęka może pochwalić sie najniższymi opłatami dla mieszkańców sortujących śmieci - 12 zł/mc/os i dla nie sortujących 28zł/mc/os. Kobierzyce odpowiednio 13 zł i 25 zł.
W przedstawionych informacjach poznaliśmy ilosć gminnych śmieci dla roku 2016 było to 9132 tony gdzie gmina poniosła koszty wywozu i utylizacji na poziomie 4,9 mln zł przy wpływach z opłat za śmieci od mieszkańców na poziomie 4,35 mln zł. Analogicznie w roku 2017 śmieci zebrano 9700 ton przy kosztach 5,35 mln zł i wpływach 4,5 mln zł. Jak widać system się nie bilansuje. 
Poznaliśmy ścieżkę jaką pokonują nasze śmieci niezależnie od miejsca zamieszkania w naszej gmine. Po zebraniu przez śmieciarkę trafiają one do Sośnicy, gdzie są przeładowywane do większych kontenerów i ponownie transportowane do odpowiedniego RIPOKa wskazanego gminie jako miejsce deponowania odpoadów. (uchwała w załączeniu) 
Koszt odbioru tony odpadów wynosi 140,00 zł/t a w roku 2020 ma wynosić 270,00 zł/t. 
Obecny kontrakt z firmą ALBA wygasa na koniec roku 2018.
Czy odbije się to na wzroście cen dla mieszkańca za odbiór odpadów?
Na koniec roku 2017 liczba zameldowanych mieszkańców gminy wynosiła 22'459 a do systemu odbioru odpadów zadeklarowanych osób było 22'803.
Na przyszym posiedzeniu komisji zawnioskujemy o uzupełnienie informacji w tematyce odbioru i kosztów wywozu śmieci. 
Jezeli mają Państwo jakieś pytania proszę pozostawić je w komentarz lub wysłać wiadomość.
Sprawozdanie sporządził :
Łukasz Zbroszczyk
Radny Rady Miejskiej

Share Button

Komentarze .