Jeśli zauważyłeś coś interesującego zgłoś do nas na: news@katywroclawskie24.pl

Startuje kluczowa inwestycja drogowa w powiecie

W dniu 27 września 2017 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, przedstawiciele władz Powiatu Wrocławskiego i Województwa Dolnośląskiego dokonają uroczystego aktu podpisania umowy o dofinansowanie projektu, którego realizacja będzie miała  znaczący wpływ na  rozwój i poprawę infrastruktury drogowej w powiecie wrocławskim.

 

Mowa o projekcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego”.

 

Powiat Wrocławski pozyskał na jego realizację dofinansowanie w wysokości prawie 16 mln zł, ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (poddziałanie 5.1.1). Łączna wartość projektu wynosi ponad 18 mln zł.

 

Droga powiatowa 2000D pełni kluczową rolę w regionalnym układzie komunikacyjnym, jako łącznik obszarów działalności gospodarczej w powiecie wrocławskim z autostradą A4 (sieć TEN-T). Obecny przebieg i stan techniczny drogi nie jest dostosowany do wysokiego natężenia ruchu na drodze (blisko 9000 użytkowników na dobę). Dlatego w trosce o komfort i bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego, władze Powiatu Wrocławskiego zdecydowały się na przebudowę drogi, przy udziale środków własnych i funduszy unijnych.

 

Inwestycja  przewiduje wykonanie robót budowlanych na odcinku drogi o łącznej długości 11,25 km. Prace obejmą m.in. wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi, budowę chodników, zatok autobusowych, przejść dla pieszych, zjazdów do posesji i na pola. Zaplanowano także poszerzenie jezdni oraz wykonanie prac związanych z odwodnieniem i zadrzewieniem pasa drogowego. W rezultacie poprawi się bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Przebudowana droga znacznie ułatwi życie nie tylko mieszkańcom powiatu wrocławskiego, ale też wszystkim, którzy w celach gospodarczych i turystycznych korzystają z dolnośląskich dróg. Inwestycja umożliwi bezpieczny i dogodny dostęp do autostrady A4, a także usprawni ruch samochodowy w rejonie terenów zabudowanych.

Ponadto unowocześniona infrastruktura drogowa pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój inwestycji wokół drogi 2000D, zwiększy mobilność mieszkańców powiatu, a także  wpłynie na poprawę walorów estetyczno - przestrzennych tego obszaru. Efekty wykonanych prac będzie można ocenić pod koniec 2018 r., po zakończeniu projektu.

http://www.powiatwroclawski.pl/aktualnosc-2987-startuje_kluczowa_inwestycja_drogowa_w_2.html

 

Share Button

Komentarze .