Jeśli zauważyłeś coś interesującego zgłoś do nas na: news@katywroclawskie24.pl

Konsultacje z mieszkańcami Miasta Kąty Wrocławskie w przedmiocie utworzenia osiedla nr 5

Na kwietniowej sesji Rady Miejskiej (30 kwietnia br) będzie głosowana uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Kąty Wrocławskie w przedmiocie utworzenia Osiedla Nr 5 (mają być przeprowadzone do 15 maja br).

W dniu 13 kwietnia br został złożony wniosek w tej sprawie (oddolna inicjatywa mieszkańców).
Powyższa zmiana, tj utworzenie nowego Osiedla spowoduje, że nowa Rada Osiedla będzie bliżej swoich mieszkańców i będzie jej łatwiej identyfikować problemy i je rozwiązywać, w ramach posiadanych kompetencji oraz przyznanego budżetu.
Chcemy wraz z mieszkańcami zmieniać nasze otoczenie (nowe tereny zielone, miejsca rekreacji, place zabaw, siłownie zewnętrzne, poprawa estetyki otoczenia, utrzymanie zieleni, nasadzenia drzew, integracja lokalnej społeczności), współpracować z Gminą dla dobra wspólnego (zabieganie o inwestycje infrastrukturalne, np. chodniki, drogi, oświetlenie) oraz konsultować projekty ważne dla lokalnej społeczności.
Liczymy, że powyższa inicjatywa spotka się z pozytywnym odbiorem.

Utworzenie nowego Osiedla pozwoli na lepszą integrację mieszkańców zamieszkujących północną część naszego miasta (szczególnie tych nowych), biorąc pod uwagę sukcesywny wzrost liczby mieszkańców w tej części miasta (również ze względu na aktualnie realizowane i planowane inwestycje deweloperskie).

Zapraszam zainteresowanych mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w procesie tworzenia nowego osiedla.

Krzysztof Zarówny, Kątecka Inicjatywa Lokalna
ŁĄCZĄ NAS KĄTY !

10987439_1573604839574985_3748412972981216490_n

fot. obszar nowego os. nr 5

Share Button

Komentarze .