Jeśli zauważyłeś coś interesującego zgłoś do nas na: news@katywroclawskie24.pl

Pierwsza sesja Rady Powiatu Wrocławskiego w 2015 roku

W dniu 27 stycznia radni Powiatu Wrocławskiego spotkali się na pierwszej w tym roku sesji. Znaczną część obrad zdominowały sprawy budżetowe.

Radni podjęli uchwałę przyjmującą budżet na 2015 r. oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wrocławskiego. Na mocy przyjętej uchwały budżet na rok 2015 zamyka się kwotą 105 414 798 po stronie wydatków i 99 969 265 zł po stronie dochodów.

W trakcie sesji radni podjęli również uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wrocławskim na lata 2015 – 2017, a także przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wrocławskiego oraz komisji stałych Rady Powiatu Wrocławskiego na 2015 rok.
Ważnym punktem porządku sesji było również podjęcie uchwały w sprawie poparcia dla budowy trasy S-8 w przebiegu Wrocław – Boboszów.
Dziękujemy za informację Hieronimowi Kurysiowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu Wrocławskiego

 

Share Button

Komentarze .