Jeśli zauważyłeś coś interesującego zgłoś do nas na: news@katywroclawskie24.pl

Zebranie nadzwyczajne mieszkańców Sadkowa i Sadkówka

W dniu 05.07.2017 w Szkole Podstawowej w Sadkowie odbyło się zebranie mieszkańców sołectwa Sadków/Sadkówek. Spotkanie zostało zwołane oddolnie, a jego podstawowym powodem, było niezadowolenie lokalnej społeczności z pracy sołtys i rady sołeckiej, braku realizacji postanowień wynikających z przyjętego jesienią ubiegłego roku planu pracy, w tym punktów związanych z założonymi wydatkami, na bieżący, 2017 rok. Dyskusja dotyczyła między innymi następujących kwestii:
1. Niezadowolenia ze sposobu utrzymywania porządku w sołectwie oraz braku informacji na temat zakresu obowiązków usługodawcy, który wygrał przetarg na świadczenie usług porządkowych i utrzymanie terenów zielonych oraz braku informacji o ustalonej częstotliwości wykonywania powyższych prac.
2. Braku realizacji zadań wyznaczonych do realizacji przez sołectwo w 2017 roku, w tym festynu połączonego ze świętem szkoły/dniem rodziny. Przewidywany termin realizacji ustalono na czerwiec 2017. Prawdopodobnie nie złożono takiej propozycji szkole w Sadkowie, choć były przewidziane na ten cel pieniądze.
3. Braku zwołanego w tym roku spotkania z mieszkańcami. Ostatnie zebranie wiejskie, miało miejsce w zeszłym roku.
4. Niemożności stałego kontaktu z sołtys, która niejednokrotnie nie odbiera telefonów, nie odbiera poczty e-mail, nie reaguje na zapytania i sugestie dotyczące spraw sołectwa.
5. Braku informacji podanych w zwyczajowy sposób, poprzez tablice informacyjne, zebranie wiejskie czy internet, na temat działań naszego magistratu i rady gminy, w tym tych związanych z miejscowościami Sadków i Sadkówek (budowa szkoły, plan zagospodarowania przestrzennego ect)
6. Braku dostępu do sprzętu sołeckiego ( traktorek- kosiarka, kosiarka i podkaszarka)
7. Braku podejmowanych działań na rzecz ożywienia lokalnej społeczności oraz rzetelnej pracy na rzecz sołectwa
8. Braku realizacji przyjętych innych działań na rok 2017 wynikających z wcześniejszych uzgodnień.
Zgromadzone osoby poddały w wątpliwość szansę na owocną współpracę z aktualnie urzędującymi przedstawicielami sołectwa i zaproponowały podjęcie próby znalezienia kandydatów na nowego sołtysa i radę sołecką. Wotum nieufności w stosunku do naszych aktualnych przedstawicieli staje się faktem i tym samym wzywamy Panią sołtys do ustąpienia. Wzywamy również do rozliczenia naszych sołeckich wydatków. Społeczność lokalna ma nadzieję, że stanie się to niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia dzisiejszego.
 
Cieszy nas fakt, że budzi się społeczeństwo obywatelskie - jest to kolejny przykład działań oddolnych mających na celu poprawienie funkcjonowania sołectwa. Wedle informacji, które dotarły do naszej redakcji zebranie miało dużą frekwencję, z czego można się tylko cieszyć. Druga ważna rzecz - nie przebiegało ono w atmosferze awantury lecz motywem przewodnim była konstruktywna dyskusja, dzięki której zostały wypracowane wstępne koncepcje dalszego rozwoju Sadkowa oraz Sadkówka. Do tematu na pewno niejednokrotnie jeszcze powrócimy. Dziękuję Pani Małgorzacie Skoczylas za udostępnienie zdjęcia oraz za relację z zebrania.
Share Button

3 Odpowiedzi

  1. Nareszcie społeczność “rozszyfrowała” Panią Sołtys. Dużo szumu wokół siebie , mało efektów , a do tego wątpliwa moralność . Już dawno trzeba było to zrobić. Brawo Sadkowiczanie .

  2. Cały ten atak na Panią sołtys jest moim zdaniem bardzo niesprawiedliwy. Przez te wszystkie lata sprawowania funkcji sołtysa Pani Irenka zrobiła bardzo dużo dla Sadkowa, poświęcała swój prywatny czas i nigdy nie mówiła, że nie ma czasu, że czegoś nie załatwi, nie zrobi. Doceńcie to, co jest dobre i pozytywne. Jeden błąd nie może przekreślać całego dorobku.

    • Społeczność Sadkowa i Sadkówka miała bardzo dużo dobrej woli i cierpliwości. To nie jeden błąd a długie pasmo braku działań sołtys i rady sołeckiej, powoduje takie skutki. Niedługo minie rok od ostatniego zebrania zwołanego przez sołtys/radną . Kontakt z mieszkańcami w takim trybie niweczy dalsze poparcie. Mamy wrażenie, że praca na rzecz sołectwa ciąży osobom wykonującym te funkcje. Szkoda, że nie wszystkie osoby z rady, miały odwagę spotkać się z mieszkańcami na zwołanym oddolnie zebraniu mieszkańców. Szkoda , że pani sołtys nie odpowiada na e- maile. Nikt nie odbiera komukolwiek wcześniejszych zasług,ale stagnacja to nic innego jak cofanie się. Nie chcemy być w ogonie sołectw ziemi kąckiej.