Jeśli zauważyłeś coś interesującego zgłoś do nas na: news@katywroclawskie24.pl

Co dalej z obwodnicą Kątów Wrocławskich ?

Jakim dobrodziejstwem jest obwodnica dla mieszkańców, możemy się łatwo przekonać naocznie jadąc z Małuszowa w kierunku Bielan Wrocławskich. Życie w Tyńcu Małym w gminie Kobierzyce zmieniło się znacząco. Z zakorkowanej i niebezpiecznej miejscowości, z powodu masy aut i tirów, które ją codziennie „rozjeżdżały”, z dnia na dzień, stała się miejscem przyjaznym i spokojnym do życia.

A kiedy tak będzie w sąsiedztwie ulicy 1 Maja? Co z najpilniejszą inwestycją dla Kątów Wrocławskich, czyli obwodnicą?

Z uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego Nr 4298/III/10 z 11 maja 2010 r., dowiadujemy się, że obwodnica Kątów Wrocławskich ma być częścią Obwodnicy Aglomeracyjnej Wrocławia.

http://www.irt.wroc.pl/strona-77-wytyczne_kierunkowe_do_ksztaltowania.html

 Czyli minęło już 5 lat od przyjęcia powyższych wytycznych. Co więc obecnie z samą realizacją? Chcąc dotrzeć do „źródła” potencjalnego inwestora, czyli Województwa Dolnośląskiego, podjąłem starania zainteresowania obwodnicą Kątów Wrocławskich, osób decydujących na poziomie Sejmiku Dolnośląskiego. Pierwszą osobą, którą odpowiedziała chętnie na współpracę jest radny Paweł Hryniak, który złożył interpelację do Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Z odpowiedzi od Zarządu, którą zamieszczam poniżej, dowiadujemy się, że „W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie było i nie ma przedmiotowego zadania, a prace przedprojektowe dotyczące obwodnicy Kątów Wrocławskich (w zakresie połączenia dróg wojewódzkich nr 347 i 346), są w całości finansowane przez Gminę Kąty Wrocławskie na podstawie umowy z dnia 16 lipca 2012 r.

         Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie posiada dokumentacji projektowej tej inwestycji a jedynie opracowanie zawierające prace przedprojektowe dla połączenia dróg wojewódzkich nr 347 i 346, trwa procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Szacunkowy koszt budowy połączenia dróg wojewódzkich nr 346 i 347 określony na podstawie ww. opracowania wynosi 16,8 mln zł.”

Czyli reasumując wynika, że co najmniej do 2020 roku ten Zarząd Województwa PO - PSL niestety nie przewiduje realizacji obwodnicy Kątów Wrocławskich. Fakt ten dodatkowo potwierdzają wpisy na stronie nr 13 i 14 opracowania Urzędu Marszałkowskiego pt. „Informacja o stanie zaawansowania inwestycji realizowanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego” według stanu na kwiecień 2015 roku. Zapisane jest wprost „Nie przewiduje się do roku 2020 robót budowlanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego”.

Zgodnie z uzyskanymi zapewnieniami od radnego Pawła Hrywniaka, będzie on szukał środków i możliwości wpisania inwestycji „Obwodnica Katów Wrocławskich” do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego (bo jak się okazuje nie jest tam nawet ujęta).

Aby mieć pełen ogląd sytuacji, chciałbym zapytać Pana Burmistrza Antoniego Kopcia, na jakim etapie są projekty realizacji obwodnicy? Bo jak czytamy w ulotce wyborczej (źródło:www.sadkow.com.pl), która trafiła do skrzynek mieszkańców gminy Kąty Wrocławskie, tuż przed II turą wyborów na Burmistrza, czyli w listopadzie 2014 roku, obwodnicę Kątów Wrocławskich umieścił Pan wśród punktów: Zadania które już realizujemy i chcemy sfinansować w najbliższej kadencji. Czy mamy przez to rozumieć, że planuje Pan wybudować obwodnicę Kątów Wrocławskich do 2018 roku z własnych środków Gminy Kąty Wrocławskie? Proszę w imieniu własnym jak i mieszkańców o pełna informację Panie Burmistrzu „Co z obwodnicą Kątów Wrocławskich ?”.

 Piotr Chmurzyński

Radny Powiatu Wrocławskiego

Od Redakcji: Poniżej znajdą Państwo dwa dokumenty - odpowiedź Zarządu Województwa na interpelację Pana Radnego Sejmiku Dolnośląskiego Pawła Hryniaka oraz Informacja o stanie zaawansowania inwestycji realizowanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Dokumenty mają format .pdf - do ich odczytania należy skorzystać z programu Acrobat Reader, który można pobrać tutaj

Informacja o stanie zaawansowania inwestycji realizowanych przez SWD_kwiecień 2015 (2)

odpowiedź Zarządu obwodnica Kąty

Share Button

11 Odpowiedzi

 1. czyli p. Antoni Kopeć nas oszukał?!

 2. Panie Chmurzyński zakończ Pan kampanię wyborczą i zajmij się Pan robotą Wygrałeś Pan wybory do rady powiatu (gratuluję) składając konkretne obietnice (szkoła średnia w Kątach Wr ,droga Nowa Wieś-Zabrodzie ,chodnik przy Chłopskiej w Smolcu)-zacznij Pan rozliczać najpierw siebie Jest taka zasada -nie możesz pomóc to nie przeszkadzaj- Pozdrawiam

  • Ależ buta , a ja myślałem , że Pan Burmistrz po ostatnich wyborach nauczył się pokory i szacunku do konkurentów. Widać wszystko wraca do normy. Pan Burmistrz zamiast odpowiedzieć na bardzo rzeczowe zarzuty “pojechał” po Panu Chmurzyńskim jak po szkolniaku. Zapomina , że to on obiecał obwodnicę i był to jeden z głównych punktów jego kamapanii wyborczej. Nawet porównywał do basenu , że ważniejsza jest obwodnica. I co wyszło , ani obwodnicy , ani basenu. I tak kolejna kadencja minie na obiecankach , a my wciąż naiwnie będziemy wierzyli , że “wypalony” człowiek coś dla nas jeszcze zrobi. Nie łudźcie się , on tylko chce dociągnąć do emerytury. Pozdrawiam.

   • ja się cieszę że jak na razie nie ma planów na budowę obwodnicy są ważniejsze sprawy . A w ogóle niektóre wioski są blisko kątów np sośnica to nie wiadomo jakie by były plany a tam ludzie mieszkają i raczej większość nie chce się wyprowadzać. więc postawcie się w chwile w ich sytuacji z myślą że wasz dom będzie kiedyś zburzony a mieszkaliście tam parę długich lat.

    • Co Ty bredzisz człowieku? Jakie burzenie domów? Poczytaj o planie obwodnicy i planowanej trasie…

 3. Szanowni Państwo.
  Przedstawiam poniżej kilka zdań na temat działań zmierzających do zaistnienia obwodnicy Kątów Wrocławskich.
  Prace nad obwodnicą Kątów Wrocławskich rozpoczęły się już w 2009r. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu (czyt. dalej DSDiK), która działa w imieniu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, rozpoczęła je w formie prac przedprojektowych, w ramach większego projektu o nazwie „Koncepcja skomunikowania A4 z S5”.
  Należy tu wskazać, że połączenie to rozpoczyna się w dwóch miejscach, w rejonie dwóch węzłów autostradowych. Pierwsze w rejonie węzła autostradowego (ul. Popiełuszki) w Kątach Wrocławskich. Przebiega w kierunku miejscowości Kozłów i Pełcznica. Od Pełcznicy droga biegnie w kierunku Chmielowa w gminie Kostomłoty. Niewielki fragment zaistniał już w postaci drogi w rejonie ul. Przemysłowej. Drugie miejsce początkowe następuje w rejonie węzła autostradowego w Kostomłotach. Oba odcinki łączą się w gminie Kostomłoty w jedną drogę, która biegnie dalej w kierunku nowego mostu na rzece Odrze, Brzegu Dolnego i dalej do planowanej drogi S5 w kierunku Poznania. W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych (styczeń 2012r.) dotyczących odcinka w naszej gminie koniecznym stała się korekta przebiegu drogi w rejonie wsi Pełcznica. Jednakże w chwili obecnej DSDiK wstrzymało prace na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  Jednocześnie Gmina Kąty Wrocławskie wskazała konieczność połączenia ul. Popiełuszki z drogą wylotową w kierunku Wrocławia, dla uzyskania pełnego obejścia miasta. Przebieg taki wskazany został w gminnych dokumentach planistycznych już w 1996r. Jednakże mając na uwadze olbrzymie koszty realizacji drogi wg przebiegu wskazanego w planach miejscowych (budowa mostu na Młynówce, budowa mostu na Bystrzycy, przebudowa wiaduktu nad autostradą do „żwirowni”) zaproponowano inne miejsce włączenia w drogę wojewódzką nr 347. Zaproponowany przebieg nie wymuszałby budowy mostów i przebudowy wiaduktu. Przybliżył się jednak do istniejącej zabudowy w rejonie ul. Wrocławskiej i Sobótki.
  Rada Miejska w Kątach Wrocławskich w sierpniu 2012r. uchwałą nr XXII/220/12 podjęła decyzję o udzieleniu z budżetu Gminy pomocy finansowej w formie dotacji dla Województwa Dolnośląskiego w wysokości 274429zł na zadanie „Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich”. 68625zł przeznaczone na prace przedprojektowe dot. korekty przebiegu drogi w rejonie wsi Pełcznica. 205804zł na połączenie drogi wojewódzkiej nr 347 (ul. Popiełuszki) z drogą wojewódzką nr 346 (ul. Wrocławska).
  W dniu 16-07-2012r. nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Gminą a Województwem Dolnośląskim o udzieleniu pomocy finansowej Gminy Kąty Wrocławskie dla Województwa Dolnośląskiego na realizację prac przedprojektowych dla zadania „koncepcja skomunikowania A4 z S5 (…)” w zakresie połączenia drogi wojewódzkiej nr 347 (ul. Popiełuszki) z drogą wojewódzką nr 346 (ul. Wrocławska) w Kątach Wrocławskich. Kwota pomocy finansowej wyniosła 205804zł (wg szacunkowych wyliczeń Województwa Dolnośląskiego). Zadanie polegało na: wyznaczeniu trzech wariantów o dł. ok. 1,5km, sporządzeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, sporządzeniu raportu z konsultacji społecznych, uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Prowadzącym zadanie ze strony Województwa Dolnośląskiego jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.
  W wyniku wyłonienia przez DSDiK wykonawcy prac przedprojektowych, aneksem kwotę pomniejszono do 83640zł.
  W czerwcu 2014r. DSDiK wystąpiła do tutejszego Urzędu z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. połączenia dwóch dróg wojewódzkich. Po analizie wniosku oraz uzyskanych opiniach we wrześniu nałożono na wnioskodawcę konieczność przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W pracach tych uczestniczy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.
  Również we wrześniu 2014r. w Kątach Wrocławskich odbyły się konsultacje społeczne dot. „koncepcji skomunikowania A4 z S5 (…)” w zakresie połączenia drogi wojewódzkiej nr 347 (ul. Popiełuszki) z drogą wojewódzką nr 346 (ul. Wrocławska) w Kątach Wrocławskich”. Konsultacje prowadzili przedstawiciele DSDiK, a uczestniczyli w nich mieszkańcy Kątów Wrocławskich, przedstawiciele Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich oraz przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
  DSDiK ostatecznie przekazała raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w kwietniu br. Obecnie prace nad tym etapem prowadzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, który na przełomie maja i czerwca uzgodnić ma warunki dot. w/w raportu. Po pozytywnym uzgodnieniu możliwe będzie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na środowisko.
  Nie jest więc prawdą, że w temacie obwodnicy Kątów Wrocławskich nic się nie dzieje. Szanse na zbudowanie połączenia autostradą A4 z drogą S5 są, ale do tego potrzebne są środki unijne, które inwestor (Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu) musi zabiegać. Gmina Kąty Wrocławskie nie zamierza budować obwodnicy, bo wykracza to poza jej możliwości finansowe, ale zabiegamy i lobbujemy za jej budową.

 4. Przecież to wszystko było już wiadomo na długo przed wyborami !!! Nie rozumie tylko tych wybiegów i zwalania winy na innych, Pan Burmistrz konkretnie przed wyborami obiecał obwodnicę, dobrze znał sytuację i nic z tym nie zrobił a na dodatek wprowadził społeczeństwo w błąd i oszukał obiecując im taką inwestycję. Nazwijmy to po imieniu KIEŁBASA WYBORCZA !!!! Ludzie zejdźcie na ziemię, obwodnicy napewno nie będzie, przynajmniej nie za tej kadencji, a kto wie czy za następnej się taka inwestycja rozpocznie. Burmistrz osiągnął co chciał czyli jeszcze cztery lata zbijania bąków obiecanek bez pokrycia i aby do emerytury.

 5. A przede wszystkim co to za forma? – “zakończ Pan”, “zacznij Pan” – w jakiej szkole Pan Burmistrz uczył się języka polskiego?

  • Słuszna uwaga . Aż ciśnie się na myśl słynne powiedzonko , które ładnie się komponuje do stylu Pana Burmistrza “kończ Pan wstydu oszczędź”.

 6. Buta to delikatne określenie, jak dla mnie agresja i prostactwo. Obecne władze najlepiej według mnie podsumowuje stare dobre przysłowie :” Pomożecie ? -Pomożemy!.” Szkoda że tylko swoim. Kolesiostwo i prywatne interesy świty osób rządzących przedkładane są nad dobro i interes ogółu. Żal tylko że mimo świetnej okazji do dania nauczki nie udało się zmienić władzy. Ale cóż Krzeptów i Smolec tak szybko w ostatnim czasie doinwestowane spłaciły swój dług wdzięczności. Szkoda tylko że stracili inni i tracić będą przez kolejne lata narcystycznych rządów obecnej ekipy.!!!

 7. Dlaczego tak łatwo wierzymy w “spreparowaną prawdę”. Jeżeli kogoś nie lubimy uwierzymy diabłu. Mamy rzeczowe wyjaśnienia pracownika Urzędu to jest fakt i odnośmy się do faktów a nie insynuacji i oceny innych. Niedawni kandydaci do Rady Gminy , na Burmistrza, co dziś robicie ! znowu sen a za cztery lata będziecie w swych ulotkach “budować” baseny, obwodnice?. Teraz jest czas pokazania swojego zaangażowania.