Jeśli zauważyłeś coś interesującego zgłoś do nas na: news@katywroclawskie24.pl

Posiedzenie gminnej Komisji Bezpieczeństwa Publicznego

21 kwietnia odbyło się posiedzenie gminnej Komisji Bezpieczeństwa Publicznego. Tematem głównym było spotkanie z przedstawicielami zarządców dróg funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Pierwszym gościem był pan Jacek Baszczyk z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. Podziękował za to, że gmina współuczestniczy pod względem finansowym w utrzymaniu dróg wojewódzkich. Zaznaczył, że mają bardzo mało środków na remonty. W trakcie analiz jest przebudowa drogi W-347 Sadków-Sadkówek. DSDiK chce nadal kontynuować przebudowę drogi na trasie Wrocław-Pietrzykowice. Aby zrobić dłuższe odcinki, muszą poczekać na środki bieżące. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei ogłosiła przetarg na dialog konkurencyjny w ramach zadania „Przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich w Województwie Dolnośląskim realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”.

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu reprezentowali: Pan Wicestarosta Waldemar Szczykutowicz, Pani Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu Beata Kaczka-Folaron, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego Hieronim Kuryś, Pan Przewodniczący Komisji Transportu, Dróg i Komunikacji Krzysztof Dworak oraz Radne: Lidia Reps i Zofia Kozińska. Na sesji czerwcowej najprawdpodobniej zostanie przegłosowany program budowy chodników we współpracy z gminami na zasadzie 50:50. Głównym tematem rozmowy był chodnik na ulicy Chłopskiej. W tym roku będzie przygotowywana inwentaryzacja. Projekt jest już na ukończeniu, problem jest jedynie z 2 sprawami dotyczącymi odrolnienia oraz 1 brakiem zgody na wejście na grunt. Jest zgoda od DSDiK na zrzut wody. Użytkowanie przepompowni ma kosztować 65 tys. złotych rocznie. Sam chodnik może kosztować ok. 6.5 mln złotych. Wicestarosta zaznaczył, że dotychczas nie robił chodników, a jedynie projekty, kanalizację deszczową itd. Powiat wrocławski ma zgłosić ulicę Chłopską do tzw. „schetynówki”. Zdaniem Hieronima Kurysia jest to optymalne rozwiązanie, ponieważ tamtejsza droga nie jest w dobrym stanie i za kilka lat może się stać poważnym problemem. Pan Szczykutowicz zaznaczył, że współpraca z gminą przebiega bardzo dobrze. Szczególnie podziękował wiceburmistrzowi Mieczysławowi Repsowi.

Na końcu radni otrzymali z gminnego Wydziału Dróg i Transportu propozycje budowy nakładek asfaltowych i chodników.

Proponowane nakładki:

L.p. Miejscowość Lokalizacja Długość w metrach Uwagi
1 Strzeganowice 30c do skrzyżowania z drogą powiatową 308 Nowa
2 Kozłów działka 167/1 – przy placu zabaw 145 Aktualizacja
3 Gniechowice ul. Radosna 158 Aktualizacja
4 Zachowice-Stradów 2 odcinki za pętlą autobusową 50 i 67 Aktualizacja
5 Zachowice ul. Słoneczna 20 Aktualizacja
6 Pełcznica koło sklepu 30 nowe
7 Pełcznica droga 405 – w stronę posesji nr 2d 84 Aktualizacja
8 Sośnica stacja LPG 23 Aktualizacja
9 Smolec ul. Główna przed torami w prawo 165 nowe
10 Smolec ul. Jaworowa 85 nowe
11 Sadków ul. Spokojna 286 nowe
12 Baranowice osiedle 202 nowe
13 Wojtkowice świetlica 125 nowe
14 Sadowice-Sadkówek mijanki 35 i 35 nowe
15 Krzeptów ul. Ziołowa 282 nowe
16 Kąty Wrocławskie ul. Platanowa (łącznik do ul. Klonowej) 100 nowe
17 Kąty Wrocławskie ul. Leśna 100 nowe
18 Kąty Wrocławskie ul. Okrzei – do boiska 40 nowe
19 Kąty Wrocławskie Azyl 72 nowe
20 Kąty Wrocławskie Plac do koszykówki 29 i 16,20 nowe

Proponowane chodniki:

L.p. Miejscowość Lokalizacja Długość w mb Uwagi
1 Kębłowice Do sklepu 250
2 Małkowice ul. Polna
3 Rybnica Odcinek na początku wsi 125
4 Skałka Odcinek przy młynie – połączenie chodników 50
5 Smolec ul. Starowiejska do cmentarza 320 Realizacja rozłożona na 2 etapy
6 Wojtkowice W kierunku świetlicy 64
7 Zachowice Centrum wsi w kierunku Stradowa 200
8 Kąty Wrocławskie Przy przedszkolu – połączenie z al. Jana Pawła II
9 Kąty Wrocławskie Przy ul. Staszica – naprzeciwko Ośrodka Zdrowia Razem 40
10 Gądów Utwardzenie placu przed świetlicą ok. 75
11 Sokolniki Chodnik łączący drogę gminną ze świetlicą ok. 30 Pod warunkiem, że znajdą się na to środki z Funduszu Sołeckiego
12 Bogdaszowice ul. Główna 750 Droga powiatowa – wniosek o projekt
13 Kamionna 400 Droga powiatowa – wniosek o projekt
14 Nowa Wieś Wrocławska ul. Relaksowa 575 Droga powiatowa – wniosek o projekt
15 Sadowice ul. Rzeczna 290 Droga powiatowa – wniosek o projekt
16 Strzeganowice 300 Droga powiatowa - kontynuacja
17 Kąty Wrocławskie Poszerzenie ul. Fabrycznej ok. 250 Przedmiar – szacowany koszt to około 190 000 zł.
Share Button

Komentarze .